uinl ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΩΝ

logo_right

Γνωρίστε την Ελληνική Συμβολαιογραφία

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.2830/2000), ο συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός και ο θεσμικός του ρόλος είναι ανάλογος με εκείνον του δικαστικού λειτουργού (άρθρο 92, παρ. 4 Ελληνικού Συντάγματος).
Ο Έλληνας συμβολαιογράφος καταρτίζει με ασφάλεια δικαίου τις συμβάσεις που έχουν σχέση με την ακίνητη περιουσία, το κληρονομικό και το οικογενειακό δίκαιο, καθώς και το δίκαιο των εταιρειών. Τα έγγραφα που συντάσσει είναι δημόσια έγγραφα και, ως εκ τούτου, αποτελούν πλήρη απόδειξη έναντι πάντων για όλα, όσα βεβαιώνονται σ’ αυτά.
Στο πλαίσιο του συστήματος της «προληπτικής δικαιοσύνης», ο συμβολαιογράφος ενεργεί ως ανεξάρτητος, αμερόληπτος και αντικειμενικός σύμβουλος όλων των μερών μιας συναλλαγής (ποτέ υπέρ ενός «πελάτη»), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το σύννομο της σύμβασης και το δημόσιο συμφέρον.
Ασκώντας κατά τον τρόπο αυτό τα καθήκοντά του συμβάλλει καθοριστικά στην αποφυγή των χρονοβόρων και δαπανηρών αντιδικιών, διενέξεων και αμφισβητήσεων, σχετικά με την εγκυρότητα και τη σημασία των συμβατικών διατάξεων των συναλλαγών.

2011-01-04 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Όπως θα διαπιστώσετε η κοινοποιούμενη εγκύκλιος χρήζει εκτεταμένων διορθώσεων και περαιτέρω διευκρινίσεων. Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε την παρούσα ανακοίνωση μέχρι να ευδοκιμήσουν οι συνεχιζόμενες μέχρι σήμερα διαβουλεύσεις με την αρμόδια υπηρεσία για τη βελτίωση του συστήματος έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
Σημειώνεται ότι τόσο από πλευράς μας όσο και από την πλευρά του Τ.Ε.Ε. είχε υποβληθεί το αίτημα αναστολής εφαρμογής του συστήματος, το οποίο δεν έγινε δεκτό.                                                              Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

 

Συνημμένο Αρχείο:

Εγκύκλιος Υπουργείου ΚΕΝΑΚ

 

Τελευταίες Προσθήκες - Συντονιστική

Ανακοίνωση ΕΝΦΙΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων σας ενημερώνουμε ότι όπως μας πληροφόρησαν ενταλμένοι υπάλλ

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 97/2014 - Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,   Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα ( 13 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, Δ.Ο.Υ. Ν.

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 96/2014 - Περαίωση κτηματογράφησης

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι από τα κατωτέρω αποσταλθέντα έγγραφα της ΕΚΧΑ προς την Σ.Σ.Ε., ήτοι: α) Με αριθμό πρωτ. 1437737/Ν

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 95/2014 - ΠΟΛ 1251

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,   Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1251 /5-12-2014 του Υπουργείου Οικονομικών / Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέ

Διαβάστε »
Ανακοίνωση - Παράταση προθεσμίας ΕΚΧΑ για ακίνητα Ν.Κοζάνης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Σε συνέχεια της υπ'αριθμ. 484/20-11-2014 ανακοίνωσής μας, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνετα

Διαβάστε »

Τελευταίες Προσθήκες - Σύλλογος

Πρόσκληση (επαναδιατυπωμένη) ΔΣ 23-12-14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,   Μετά την ματαίωση της έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 18/12/2014 λόγω

Διαβάστε »
Ανακοίνωση προστασίας Η/Υ από ιούς

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Μετά από ειδοποιήσεις συναδέλφων, σας ενημερώνουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν

Διαβάστε »
Πρόσκληση ΔΣ 23 12 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,   Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Συλλ

Διαβάστε »
Δελτίο Τύπου 11ης Δεκεμβρίου 2014 - ΠΟΛ 1251/5.12.2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Μετά από πολύμηνη αναμονή υπογράφηκε από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κα Αικατερίνη Σαββαίδου και εκδόθηκε η ΠΟΛ 1251/5.

Διαβάστε »

eur directory

enn

couples

successions

ejustice

Διαύγεια